Informace pro autory

Příspěvky přijímáme pouze přes publikační systém časopisu (v případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na editora). Každý zájemce o zveřejnění příspěvku v časopisu Acta Informatica Pragensia se musí nejprve zaregistrovat (pokud je více autorů, postačuje registrace jednoho z nich). Po registraci a následném přihlášení (v příslušné sekci webu) je možné vložit dle šablony (ke stáhnutí níže) naformátovaný příspěvek do systému. O přijetí příspěvku do recenzního řízení bude autor informován e-mailem. Následná komunikace (ohledně průběhu recenzního řízení) již probíhá také prostřednictvím e-mailu s příslušným editorem. Články mohou být publikovány v češtině, slovenštině a angličtině.

Minimální rozsah pro přijetí příspěvku jako původní vědecké nebo přehledové statě (sekce Recenzované stati) k recenznímu řízení jsou 4 strany, maximální pak 20 stran. Zájemci o publikování rozsáhlejších prací musejí předem informovat editora. V příspěvcích určených do sekce Recenzované stati doporučujeme dodržovat následující strukturu příspěvku: Úvod, Rešerše a výzkumné metody, Průběh a výsledky, Diskuze, Závěr, Literatura – jednotlivé části mohou být členěny do více podkapitol.

Příspěvky do nerecenzované části (sekce Knižní recenze, Miscelanea a Zamyšlení) na konci časopisu musí být v rozsahu 2 až 6 stran.

Podrobné informace o zaměření časopisu a jednotlivých sekcích včetně průběhu recenzního řízení získáte v části Publikační pravidla.

Termíny uzávěrek:

Časopis Acta Informatica Pragensia vychází dvakrát za rok.

Šablony pro psaní příspěvků (MS Word):

Šablona CZ Česká/Slovenská verze Šablona CZ Ukázka článku v PDF
Šablona EN Anglická verze Šablona CZ Ukázka článku v PDF
Banner AIP Scholaris