Acta Informatica Pragensia X:X | DOI: 10.18267/j.aip.111273

Analyzing Social Media Data for Recruiting Purposes

Lucie Böhmová1, David Chudán2
1 Department of Systems Analysis, Faculty of Informatics and Statistics, University of Economics, Prague, W. Churchill Sq. 4, 130 67 Prague 3, Czech Republic
2 Department of Information and Knowledge Engineering, Faculty of Informatics and Statistics, University of Economics, Prague, W. Churchill Sq. 4, 130 67 Prague 3, Czech Republic

Social media networks are tools that recruiters can utilize during a recruitment process. Most importantly, social media networks can be used in conjunction with applications capable of downloading information about their potential candidates. The aim of this article is to present a creation process of a model that could be helpful in recruiting area. A crucial part of this model is application software that downloads user’s data, particularly from Facebook profiles. This model should propose appropriate analytical methods for data processing. The output of this article is employee recruitment model that can be used as a guide to utilize the potential of social media networks by HR professionals. Test run of this model on our population sample showed prediction accuracy of 68 % to 84 %.

Klíčová slova: Cluster Analysis, Data Mining, Model, SNA, Social media networks

Přijato: 26. září 2017; Zveřejněno online: 26. září 2017

Stáhnout citaci

Reference

 1. Annisette, L. E., & Lafreniere, K. D. (2017). Social media, texting, and personality: A test of the shallowing hypothesis. Personality and Individual Differences, 115, 154-158. doi: 10.1016/j.paid.2016.02.043 Přejít k původnímu zdroji...
 2. Bartakova, G. P., Brtkova, J., Gubiniova, K., & Hitka, M. (2017). Actual trends in the recruitment process at small and medium-sized enterprises with the use of social networking. Economic Annals-XXI, 164(3-4), 80-84. doi: 10.21003/ea.V164-18 Přejít k původnímu zdroji...
 3. Bender, J. L., Cyr, A. B., Arbuckle, L., & Ferris, L. E. (2017). Ethics and privacy implications of using the internet and social media to recruit participants for health research: A privacy-by-design framework for online recruitment. Journal of Medical Internet Research, 19(4), e104. doi: 10.2196/jmir.7029 Přejít k původnímu zdroji...
 4. BigML. (2017a). About BigML. Retrieved September 6, 2017, from: https://bigml.com/about
 5. BigML. (2017b). BigML. Retrieved September 6, 2017, from: https://bigml.com/
 6. Böhmová, L., & Malinová, L. (2013). Facebook user's privacy in recruitment process. In Proceedings of the IDIMT 2013 - Information Technology Human Values, Innovation and Economy (pp. 159-166). Linz: Trauner Verlag.
 7. Böhmová, L., & Vrňáková, I. (2015). Uplatnění absolventů VŠE a hodnocení absolvovaného studia. Na základě průzkumů absolventů z let 2005/06, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 a 2014/15. Retrieved September 6, 2017, from: https://absolventi.vse.cz/wp-content/uploads/2013/03/160118_Dotazn%C3%ADk.pdf
 8. Böhmová, L., Mcloughlin, S., & Střížová, V. (2016). How time changes human resources's view on social networking sites as recruiting tool in the Czech Republic. In Proceedings of the System approaches'16 - Responsible development of systems (pp. 80-86). Prague: Oeconomica.
 9. Chapman, P., Clinton, J. C, Kerber, R., Khabaza, T., Reinartz, T., Shearer C., & Wirth, R. (2000). CRISP-DM 1.0, Step-by-step data mining guide. Retrieved September 6, 2017, from: ftp://ftp.software.ibm.com/software/analytics/spss/support/Modeler/Documentation/14/UserManual/CRISP-DM.pdf
 10. ČSÚ. (2013). Projekce obyvatelstva České republiky. Retrieved September 6, 2017, from: https://www.czso.cz/csu/czso/projekce-obyvatelstva-ceske-republiky-do-roku-2100-n-fu4s64b8h4
 11. ČSÚ. (2015). Šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci. Retrieved September 6, 2017, from: https://www.czso.cz/documents/10180/32631125/061004-15_C.pdf/eccbfabd-8824-45e6-acf5-b7a4c710211a?version=1.1
 12. ČSÚ. (2016). Věkové složení obyvatelstva - 2015. Retrieved September 6, 2017, from: https://www.czso.cz/csu/czso/vekove-slozeni-obyvatelstva
 13. Fretwell, CH. E., Lewis, C. C., & Hannay, M. (2013). Myers-Briggs Type Indicator, A/B Personality Types, and Locus of Control: Where Do They Intersect?. American Journal of Management, 13(3), 57-66.
 14. HRNews. (2016). Twitter pomáhá hledat práci. Retrieved September 6, 2017, from: http://www.hrnews.cz/lidske-zdroje/trendy-id-148711/twitter-pomaha-hledat-praci-id-738597
 15. Jobvite. (2014). Social Recruiting Survey. Retrieved September 6, 2017, from: https://www.jobvite.com/wp-content/uploads/2014/10/Jobvite_SocialRecruiting_Survey2014.pdf
 16. Khatri, C., Chapman, S. J., Glasbey, J., Kelly, M., Nepogodiev, D., Bhangu, A., & Fitzgerald, J. E. (2015). Social media and internet driven study recruitment: Evaluating a new model for promoting collaborator engagement and participation. PLoS ONE, 10(3), e0118899. doi: 10.1371/journal.pone.0118899 Přejít k původnímu zdroji...
 17. Knime. (2017). Knime. Retrieved September 6, 2017, from: https://www.knime.com/
 18. Mattare, M. (2015). Revisiting Understanding Entrepreneurs Using the Myers-Briggs Type Indicator. Journal of Marketing Development and Competitiveness, 9(2), 114-119.
 19. McAbee, S. T., Landis, R. S., & Burke, M. I. (2017). Inductive reasoning: The promise of big data. Human Resource Management Review, 27(2), 277-290. doi: 10.1016/j.hrmr.2016.08.005 Přejít k původnímu zdroji...
 20. Meister, J. C., & Willyerd, K. (2010). The 2020 workplace: how innovative companies attract, develop, and keep tomorrow's employees today. New York: Harper Business.
 21. Molnár, Z. (2011). Jak využít sociální sítě v podnikání. Systémová integrace, 18(1), 134-154.
 22. Molnár, Z., Mildeová, S., Řezanková, H., Brixí, R., & Kalina, J. (2012). Pokročilé metody vědecké práce. Zeleneč: Profess Consulting.
 23. MPSV. (2016). Hledání zájemců o práci. Retrieved September 6, 2017, from: http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/hledejinz
 24. Mrvar, A., & Batagelj, V. (2017). Programs for Analysis and Visualization of Very Large Networks. Pajek. Retrieved September 6, 2017, from: http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pajek/pajekman.pdf
 25. Muntinga, D., Moorman, M., & Smit, E. (2011). Introducing COBRAs. International Journal of Advertising, 30(1), 13-46. doi: 10.2501/IJA-30-1-013-046 Přejít k původnímu zdroji...
 26. Myers, I. B., Mccaulley, M. H., & Most, R. (1985). Manual: A Guide to the Development and Use of the Myers-Briggs Type Indicator. Palo Alto: Consulting Psychologists Press.
 27. Newman, M. E. J. (2016). Networks: An introduction. New York: Oxford University Press.
 28. OJEU. (2016). Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council. Retrieved September 6, 2017, from: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf
 29. Ong, V., Rahmanto, A. D. S., Williem, & Suhartono, D. (2017). Exploring personality prediction from text on social media: A literature review. Internetworking Indonesia Journal, 9(1), 65-70.
 30. Pajek. (2017). Pajek: analysis and visualization of large networks. Retrieved September 6, 2017, from: http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pajek/
 31. Park, G., et al. (2015). Automatic personality assessment through social media language. Journal of Personality and Social Psychology, 108(6), 934-952. doi: 10.1037/pspp0000020 Přejít k původnímu zdroji...
 32. Pavlíček, A. (2010). Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica.
 33. Pavlíček, A. (2016). Facebook - privacy settings and personal information disclosure. In Proceedings of the IDIMT 2016 - Information Technology, Society and Economy Strategic Cross-Influences (pp. 133-144). Linz: Trauner Verlag.
 34. PWC. (2015). The Sharing Economy. Retrieved September 6, 2017, from: https://www.pwc.com/us/en/technology/publications/assets/pwc-consumer-intelligence-series-the-sharing-economy.pdf
 35. Roulin, N., & Levashina, J. (2016). Impression management and social media profiles. In Social media in employee selection and recruitment: Theory, practice, and current challenges (pp. 223-248). Cham: Springer. doi: 10.1007/978-3-319-29989-1_11 Přejít k původnímu zdroji...
 36. Sathya, R., & Indradevi, R. (2017). Influence of social media in recruiting talents. Man in India, 97(4), 219-231.
 37. Scott, J. (2000). Social network analysis: a handbook. Thousands Oaks: SAGE Publications.
 38. Tore, O., Agneessens, F., & Skvoretz, J. (2010). Node Centrality in Weighted Networks: Generalizing Degree and Shortest Paths Social Networks. Social Networks, 32(3), 245-251. doi: 10.1016/j.socnet.2010.03.006 Přejít k původnímu zdroji...
 39. Toušek, L. (2015). Analýza sociálních sítí. In L. Toušek et al. (Eds.), Kapitoly z kvalitativního výzkumu (pp. 75-100). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.
 40. Žambochová, M. (2008). Data mining methods with trees. E+M: Ekonomie a Management, 11(1), 126-131.

Tento článek je publikován v režimu tzv. otevřeného přístupu k vědeckým informacím (Open Access), který je distribuován pod licencí Uveďte původ / Creative Commons Attribution License (CC BY), která umožňuje distribuci, reprodukci a změny, pokud je původní dílo řádně ocitováno. Není povolena distribuce, reprodukce nebo změna, která není v souladu s podmínkami této licence.