Acta Informatica Pragensia X:X | DOI: 10.18267/j.aip.114106

Dolování z otevřených dat o rozpočtech a výdajích

David Chudán1, Vojtěch Svátek1, Jaroslav Kuchař1,2, Stanislav Vojíř1
1 Department of Information and Knowledge Engineering, Faculty of Informatics and Statistics, University of Economics, Prague, W. Churchill Sq. 4, 130 67 Prague 3, Czech Republic
2 Department of Software Engineering, Faculty of Information Technology, Czech Technical University in Prague, Thakurova 9, 160 00 Prague, Czech Republic

Metody dolování z dat jsou aplikovány ve stále větší míře, a to i v doménách, které tradičně nemají tak silnou podporu analytických nástrojů a kde převládá ruční práce analytika. Použití těchto metod v oblasti fiskálních dat umožní jejich hlubší analýzu a může přinést nová zjištění. Nasazení pokročilých metod dolování z dat je jednou z částí projektu OpenBudgets.eu, který se zaměřuje na transparentnost a odpovědnost v oblasti nakládání s veřejnými prostředky. Tento přehledový článek shrnuje některé zkušenosti autorů z tohoto projektu získané při vývoji, implementaci a aplikaci vybraných metod dolování z fiskálních dat. Jedná se zejména o metody detekce anomálií a dolování asociačních pravidel. Tyto metody jsou integrovány do centrální platformy projektu, která je k dispozici pokročilým i běžným uživatelům v případě zájmu o analýzu fiskálních dat. Pilotní analýzy ukázaly, že problémem dataminingové analýzy v této doméně je velký objem nacházených pravidel a různorodý původ jejich vzniku.

Klíčová slova: Dolování z dat, otevřená data, fiskální data, evropský projekt, OpenBudgets.eu

Přijato: 7. prosinec 2017; Zveřejněno online: 7. prosinec 2017

Stáhnout citaci

Reference

 1. Agrawal, R., & Srikant, R. (1994). Fast Algoritm for Mining Association Rules in Large Databases. In Proceedings of 20th International Conference on Very Large Data Bases (pp. 487-499). San Francisco: Morgan Kaufmann Publisher.
 2. Alloca, S. (2016). CFOs' Top Goal for 2017: Better Analysis and Reporting. CFO: Corporate Finance News and Events. Retrieved November 2, 2017, from http://ww2.cfo.com/analytics/2016/11/cfos-top-goal-2017-better-analysis-reporting/
 3. Cyganiak, R., Wood, D., Lanthaler, M. (2014). RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax. W3C Recommendation. Retrieved November 2, 2017, from https://www.w3.org/TR/rdf11-concepts/
 4. Dong, T., Musyaffa, F., Kuchař, J., Vojíř, S., Zeman, V., Chudán, D., Svátek, V., Koupidis, K., Chatzopoulou, A., Bratsas, Ch., Orlandi, F., & Merten, T. (2017). Deliverable 2.4 - Data Mining and Statistical Analytics Techniques. Retrieved November 2, 2017, from http://openbudgets.eu/assets/deliverables/D2.4.pdf
 5. Engels, C., Musyaffa, F., Dong, T., Klímek, J., Mynarz, J., Orlandi, F., & Auer, S. (2016a). Deliverable 2.1 - Tools for Semantic Lifting of Multiformat Budgetary Data. Retrieved November 2, 2017, from http://openbudgets.eu/assets/deliverables/D2.1.pdf
 6. Engels, C., Bratsas, Ch., Koupidis, K., Musyaffa, F., Orlandi, F., Chudán, D., Kuchař, J., Mynarz, J., & Zeman, V. (2016b). Deliverable 2.3 - Requirements for Statistical Analytics and Data Mining. Retrieved November 2, 2017, from http://openbudgets.eu/assets/deliverables/D2.3.pdf
 7. Čerpání. (2017). Evropské strukturální a investiční fondy - Čerpání v období 2007-2013. Retrieved November 2, 2017, from http://dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/Predchozi-programova-obdobi/Programove-obdobi-2007-2013/Cerpani-v-obdobi-2007-2013
 8. Hájek, P., Holeňa, M., & Rauch, J. (2010). The GUHA Method and its Meaning for Data Mining. Journal of Computer and System Sciences, 76(1), 34-48. doi: 10.1016/j.jcss.2009.05.2004 Přejít k původnímu zdroji...
 9. Harris, S., & Seaborne, A. (2013). SPARQL 1.1 Query Language. W3C Recommendation 21 March 2013. Retrieved November 2, 2017, from https://www.w3.org/TR/sparql11-query/
 10. Chandola, V., Banerjee, A., & Vipin, K. (2009). Anomaly Detection: A Survey. ACM Computing Surveys, 41(3), Article 15. doi: 10.1145/1541880.1541882 Přejít k původnímu zdroji...
 11. Journalism++ (2017). The Good, The Band and The Accountant. GitHub. Retrieved November 2, 2017, from https://jplusplus.github.io/the-accountant/#/
 12. Kejkula, M. (2009). Post-processing of association rules by multicriterial clustering method. (Dissertation thesis). Prague: VŠE-FIS.
 13. Koukal, B., Chudán, D., & Svátek, V. (2017). OLAP Recommender: Supporting Navigation in OLAP Cubes Using Association Rule Mining. In Data a Znalosti 2017 (pp. 46-50). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.
 14. Kovalerchuk B., & Vityaev E. (2005). Data Mining for Financial Applications. In Maimon O., Rokach L. (Eds.), Data Mining and Knowledge Discovery Handbook (pp. 1153-1169). Boston: Springer. doi: 10.1007/978-0-387-09823-4_60 Přejít k původnímu zdroji...
 15. Kliegr, T., Chudán, D., Hazucha, A., & Rauch, J. (2010). SEWEBAR-CMS: A System for Postprocessing Data Mining Models. In Proceedings of the RuleML-2010 Challenge, at the 4th International Web Rule Symposium (paper 9). Cáchy: CEUR Workshop Proceedings.
 16. Klímek, J., Mynarz, J., Škoda, P., Zbranek, J., & Zeman, V. (2016). Deliverable 2.2 - Data optimisation, enrichment, and preparation for analysis. Retrieved November 2, 2017, from http://openbudgets.eu/assets/deliverables/D2.2.pdf
 17. Kuchař, J. (2017). Fpmoutliers. Github. Retrieved November 2, 2017, from https://github.com/jaroslav-kuchar/fpmoutliers
 18. Kuchař, J., Ashenfelter, A., & Kliegr, T. (2017). Outlier (Anomaly) Detection Modelling in PMML. In Proceedings of the Doctoral Consortium, Challenge, Industry Track, Tutorials and Posters @ RuleML+RR 2017 (paper 9). Cáchy: CEUR Workshop Proceedings.
 19. Kuchař, J., & Svátek V. (2017). Spotlighting Anomalies using Frequent Patterns. In Proceedings of the KDD 2017 Workshop on Anomaly Detection in Finance. Halifax: PMLR.
 20. Kuchař, J., Vojíř, S., Zeman, V., Mynarz, J., Svátek, V., Koupidis, K., Chatzopoulou, A., Bratsas, Ch., Dong, T., Musyaffa, F., Wang, K., Orlandi, F., & Li, Y. (2017). Deliverable 2.5 - Data Mining Interfaces. Retrieved November 2, 2017, from http://openbudgets.eu/assets/deliverables/D2.5.pdf
 21. Kliegr, T., Kuchař, J., Vojíř, S., & Zeman, V. (2017). EasyMiner - Short History of Research and Current Development. In Proceedings of the 17th Conference on Information Technologies - Applications and Theory (pp. 235-239). Cáchy: CEUR Workshop Proceedings.
 22. Martin, A., Manjula, M., & Venkatesan, P. (2011). A Business Intelligence Model to Predict Bankruptcy using Financial Domain Ontology with Association Rule Mining Algorithm. International Journal of Computer Sciences Issues, 8(3), 211-218.
 23. Mohiuddin, A., Choudhury, N., & Shahadat, U. (2017). Anomaly Detection in Big Financial Data. In IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (pp. 998-1001). New York: ACM. doi: 10.1145/3110025.3119402 Přejít k původnímu zdroji...
 24. Mohiuddin, A., Mahmood, A., N., & Islam, R. (2016). A survey of anomaly detection techniques in financial domain. Future Generation Computer Systems, 55(C), 278-288. doi: 10.1016/j.future.2015.01.001 Přejít k původnímu zdroji...
 25. Mynarz, J., Klímek, J., Dudáš, M., Škoda, P., Engels, C., Musyaffa, F. A., & Svátek, V. (2016). Reusable transformations of Data Cube Vocabulary datasets from the fiscal domain. In Proceedings of the 4th International Workshop on Semantic Statistics co-located with 15th International Semantic Web Conference (paper 04). Cáchy: CEUR Workshop Proceedings.
 26. Ngaia, E.W.T., Hu, Y., Wong, Y.H., Yijun, Ch., & Sun, X. (2011). The application of data mining techniques in financial fraud detection: A classification framework and an academic review of literature. Decision Support Systems, 50(3), 559-569. doi: 10.1016/j.dss.2010.08.006 Přejít k původnímu zdroji...
 27. Orlandi, F., Dong, T., Karampatakis, S., Hernandez, P, Musyaffa, F., & Liu, H. (2017). Deliverable D7.7 Large-scale trail report including best-practices. Retrieved November 2, 2017, from https://drive.google.com/file/d/0B5ecBIVKmMmeVVYtRHNRMHh3emM/view
 28. Paranjape-Voditel, P, Deshpande, U. (2013). A stock market portfolio recommender system based on association rule mining. Applied Soft Computing, 13(2), 1055-1063. doi: 10.1016/j.asoc.2012.09.012 Přejít k původnímu zdroji...
 29. Rauch, J., & Šimůnek, M. (2014). Dobývání znalostí z databází, LISp-Miner a GUHA. Praha: Oeconomica.
 30. Svátek V., Mynarz J., Węcel K., Klímek J., Knap T., & Nečaský M. (2014). Linked Open Data for Public Procurement. In Auer S., Bryl V., Tramp S. (Eds.), Linked Open Data - Creating Knowledge Out of Interlinked Data (pp. 196-213). Cham: Springer. doi: 10.1007/978-3-319-09846-3_10 Přejít k původnímu zdroji...
 31. Sagar, B. B., Singh, P., & Mallika, S. (2016). Online transaction fraud detection techniques: A review of data mining approaches. In Proceesings of 3rd International Conference on Computing for Sustainable Global Development. New York: IEEE.
 32. Sharma, A., & Panigrahi, P.K. (2013). A Review of Financial Accounting Fraud Detection based on Data Mining Techniques. Retrieved November 2, 2017, from https://arxiv.org/abs/1309.3944
 33. Tackling Corruption through Open Data. (2017). European Commission - Tackling Corruption through Open Data. Retrieved November 2, 2017, from http://ec.europa.eu/budget/euprojects/node/7645_en?language=en
 34. Vafopoulos, M., Meimaris, M., Álvarez Rodríguez, J. M., Xidias, I., Klonaras, M., & Vafeiadis, G. (2013). Insights in global public spending. In Proceedings of the 9th International Conference on Semantic Systems (pp. 135-139). New York: ACM. doi: 10.1145/2506182.2506201 Přejít k původnímu zdroji...
 35. Vojíř, S., Zeman, V., Kuchař, J., & Kliegr, T. (2017a). Using EasyMiner API for Financial Data Analysis in the OpenBudgets.eu Project. In Proceedings of the Doctoral Consortium, Challenge, Industry Track, Tutorials and Posters @ RuleML+RR 2017 (paper 21). Cáchy: CEUR Workshop Proceedings.
 36. Vojíř, S., Zeman, V., Kuchař, J., & Kliegr, T. (2017b). Využití EasyMiner API v projektu OpenBudgets.eu. In Data a Znalosti 2017 (pp. 56-60). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.
 37. Yue, D., Wu, X., Wang, Y., & Chu, C.-H. (2007). A Review of Data Mining-Based Financial Fraud Detection Research. In Proceedings of International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing (pp. 5519-5522). New York: IEEE. doi: 10.1109/WICOM.2007.1352 Přejít k původnímu zdroji...
 38. Zhang, D., & Zhou, L. (2004) Discovering Golden Nuggets: Data Mining in Financial Application. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics - Part C: Applications and Reviews, 34(4), 513-522. doi: 10.1109/TSMCC.2004.829279 Přejít k původnímu zdroji...

Tento článek je publikován v režimu tzv. otevřeného přístupu k vědeckým informacím (Open Access), který je distribuován pod licencí Uveďte původ / Creative Commons Attribution License (CC BY), která umožňuje distribuci, reprodukci a změny, pokud je původní dílo řádně ocitováno. Není povolena distribuce, reprodukce nebo změna, která není v souladu s podmínkami této licence.