Informace pro autory

Před zasláním vašeho příspěvku si prosím pečlivě přečtěte informace pro autory uvedené níže. Zaslaný článek, který nebude dodržovat uvedené pokyny, může být vrácen k přepracování. Detailní informace o zaměření časopisu, publikační etice a politice otevřeného přístupu k obsahu naleznete v sekcích Ediční a publikační pravidla a O časopisu.

Jak odeslat svůj článek

 Příspěvky přijímáme pouze přes publikační systém časopisu (v případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na editora). Každý zájemce o zveřejnění příspěvku v časopisu Acta Informatica Pragensia se musí nejprve zaregistrovat (pokud je více autorů, postačuje registrace jednoho z nich). Po registraci a následném přihlášení je možné vložit příspěvek naformátovaný dle šablony (která je ke stáhnutí níže) do systému časopisu. Následná komunikace (ohledně průběhu recenzního řízení) již probíhá prostřednictvím e-mailů s editorem. O přijetí příspěvku bude autor informován e-mailem. Články mohou být publikovány v češtině, slovenštině a angličtině.

Příprava článku a další informace

Minimální rozsah pro přijetí příspěvku jako původní vědecké nebo přehledové statě (sekce Recenzované stati) k recenznímu řízení je 5 stran. V příspěvcích určených do sekce Recenzované stati doporučujeme dodržovat následující strukturu příspěvku: Úvod, Rešerše a výzkumné metody, Průběh a výsledky, Diskuze, (Závěr), přičemž jednotlivé části mohou být členěny do více podčástí, a Literatura. Příspěvky do nerecenzované části (sekce Knižní recenze, Miscelanea a Zamyšlení) na konci časopisu mohou mít jinou strukturu.

Termíny uzávěrek:

Časopis Acta Informatica Pragensia vychází dvakrát za rok (na konci června a prosince). Příspěvky do časopisu mohou být zasílány v průběhu celého roku. Přijaté články budou okamžitě publikovány na webu v sekci Připravované články ještě před vydáním v určitém čísle časopisu.

Šablony pro psaní příspěvků (MS Word):

Šablona CZ Česká/Slovenská verze Šablona CZ Ukázka článku v PDF
Šablona EN Anglická verze Šablona CZ Ukázka článku v PDF
Banner AIP Scholaris