Redakční rada

Redakční rada časopisu Acta Informatica Pragensia má mezinárodní profil a je tvořena zejména významnými akademickými a výzkumnými pracovníky, a dále profesionály z praxe. Časopis má pět hlavních sekcí, přičemž každá má vlastního Šéfredaktora sekce. Pokud chcete kontaktovat Redakční radu, tak využijte kontakty na redakci uvedené zde.

Šéfredaktorka časopisu

Stanislava Mildeová
Vysoká škola finanční a správní, Česká republika ǀ Web

Sekce "Tvorba informačních systémů"

Michal Doležel
Šéfredaktor sekce
Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika ǀ Web

Klára Antlová
Technická univerzita v Liberci, Česká republika ǀ Web

Tomáš Bruckner
Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika ǀ Web

Alena Buchalcevová
Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika ǀ Web

Jiří Fišer
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Česká republika ǀ Web

Jan Ministr
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Česká republika ǀ Web

Sekce "Znalostní technologie a WWW"

Ondřej Zamazal
Šéfredaktor sekce
Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika ǀ Web

Jérôme David
Université Grenoble Alpes, INRIA, Francie ǀ Web

Vit Novacek
NUI Galway, Irsko ǀ Web

Jan Rauch
Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika ǀ Web

Vojtěch Svátek
Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika ǀ Web

Olga Štepánková
České vysoké učení technické v Praze, Česká republika ǀ Web

Esko Turunen
Tampere University of Technology, Finsko ǀ Web

Zdeněk Zdráhal
The Open University, Spojené království ǀ Web

Sekce "Informatika ve veřejné správě"

Miloslav Hub
Šéfredaktor sekce
Univerzita Pardubice, Česká republika ǀ Web

Rasa Daugeliene
Kaunas University of Technology, Litva ǀ Web

Martin Boháček
Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika ǀ Web

Petr Hájek
Univerzita Pardubice, Česká republika ǀ Web

Petr Kučera
Power Patterns, Praha, Česká republika

Monika Maciuliene
Mykolas Romeris University, Litva ǀ Web

Eve Mitleton-Kelly
University of London, Spojené království ǀ Web

Michal Munk
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská republika ǀ Web

Antonín Slabý
Univerzita Hradec Králové, Česká republika ǀ Web

Sekce "Sociální informatika"

Zdeněk Smutný
Šéfredaktor sekce
Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika ǀ Web

Jan Lánský
Vysoká škola finanční a správní, Česká republika ǀ Web

Václav Řezníček
Codethica, České Budějovice, Česká republika

Aelita Skarzauskiene
Mykolas Romeris University, Litva ǀ Web

Milan Turčáni
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská republika ǀ Web

Sara Vannini
University of Washington, USA ǀ Web

Taro Yabuki
Chiba Institute of Technology, Japonsko ǀ Web

Cyril Závadský
Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika ǀ Web

Sekce "Systémové inženýrství"

Stanislava Mildeová
Šéfredaktorka sekce
Vysoká škola finanční a správní, Česká republika ǀ Web

Vesna Čančer
University of Maribor, Slovinsko ǀ Web

Milan Houška
Česká zemědělská univerzita v Praze, Česká republika ǀ Web

Ingeborg Němcová
Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika ǀ Web

Markus Schwaninger
University of St. Gallen, Švýcarsko ǀ Web

Viktor Vojtko
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká republika ǀ Web

Jan Voráček
Vysoká škola polytechnická Jihlava, Česká republika ǀ Web