Možnosti spolupráce

Časopis Acta Informatika Pragensia je otevřený možnostem spolupráce na individuální a institucionální úrovni. Níže je představeno pět hlavních oblastí možné spolupráce. V případě dotazů či nabídek institucionální či individuální spolupráce prosím kontaktujte Výkonného redaktora.

Spolupráce na institucionální úrovni

Institucionální spolupráce (např. s výzkumnou skupinou z jiné univerzity) na tvorbě obsahu časopisu Acta Informatica Pragensia: Nabízíme institucionální spolupráci na tvorbě obsahu tohoto časopisu s možností ustanovit vlastní tematickou sekci časopisu. Vybraní zástupci dané univerzity se stanou členy Redakční rady a/nebo Šéfredaktorem sekce a/nebo Výkonným redaktorem. Informace o této institucionální spolupráci a participaci zástupců další univerzity na tvorbě obsahu časopisu bude uvedena na webu časopisu.

Acta Informatica Pragensia jako partnerský časopis odborné konference: Rádi se staneme partnerským časopisem odborné a tematicky relevantní konference. Nabízíme možnost připravit speciální číslo, kde mohou být publikovány vybrané rozšířené a přepracované příspěvky autorů přednášející na konferenci.

Zveřejnění pozvánky na odbornou akci či konferenci: Nabízíme možnost zveřejnění pozvánky (ve formě Oznámení a/nebo Banneru) na akci či konferenci, která je tematicky relevantní k zaměření časopisu. Zveřejnění na webu časopisu Acta Informatica Pragensia je zdarma.

Spolupráce na individuální úrovni

Stát se Hostujícím redaktorem speciálního tematického čísla (nebo vytvořit tým Hostujících redaktorů): Časopis Acta Informatica Pragensia nabízí jedinečnou možnost navrhnout a zrealizovat vlastní tematické číslo, které bude tematicky spadat do informatiky. Předpokladem pro to stát se Hostujícím redaktorem pro speciální číslo je aktivní publikační činnost v dané tematické oblasti (články indexované ve Web of Science a Scopus). Soupis minulých i připravovaných speciálních čísel časopisu Acta Informatica Pragensia naleznete zde. Pokud máte zájem stát se Hostujícím redaktorem a navrhnout speciální tématické číslo pro tento časopis, tak prosím kontaktujte Výkonného redaktora

Stát se Recenzentem časopisu Acta Informatica Pragensia: Pokud máte zájem stát se Recenzentem časopisu Acta Informatica Pragensia, tak prosím kontaktujte Výkonného redaktora.