Open Access politika

Všechny články v Acta Informatica Pragensia jsou publikovány v režimu OPEN ACCESS (tzv. zlatá cesta otevřeného přístupu). Cílem časopisu je aktivně podporovat výzkumné aktivity bez časového nebo finančního omezení a přispívat tak ke svobodnému sdílení znalostí po celém světě. Neexistuje žádný poplatek za podání článku do recenzního řízení nebo poplatek za publikování přijatého článku.

Všechny články publikované v časopise Acta Informatica Pragensia jsou okamžitě k dispozici po celém světě pod open access licencí. To znamená:

  • Každý má volný a neomezený přístup k úplnému textu všech článků publikovaných v časopise.
  • Všichni mohou opětovně využít publikovaný materiál, pokud je uvedena správná citace původní publikace.

Články publikované v časopise Acta Informatica Pragensia jsou v režimu open access pod licencí Uveďte původ / Creative Commons Attribution License (CC BY). Autorská práva jsou ponechána autorům. Publikované články mají uvedenou následující poznámku v angličtině na konci vlastního textu:

Copyright © YEAR by the author(s). Licensee University of Economics, Prague, Czech Republic. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution License (CC BY), which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original publication is properly cited, see http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.