Indexování časopisu

Časopis Acta Informatica Pragensia je v současnosti zařazen v následujících databázích a seznamech:

 • Baidu Scholar
 • BASE – Bielefeld Academic Search Engine
 • DOAJ – Directory of Open Access Journals
 • Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD – ISSN International Centre)
 • Crossref Metadata – DOI prefix 10.18267
 • EconPapers (RePEc)
 • EZB – Electronic Journals Library / Elektronische Zeitschriftenbibliothek
 • ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences
 • Genamics JournalSeek
 • Google Scholar
 • IDEAS (RePEc)
 • Národní knihovna České republiky (WebArchiv projekt)
 • OCLC WorldCat
 • Open Archives Initiative (OAI)
 • Pablikado – Online publikační systém odborné literatury
 • RSCI – Russian Science Citation Index (eLibrary.ru)
 • Wilbert (Wildauer Bücher + E-Medien Recherche-Tool)

Acta Informatica Pragensia je uveden v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (tzv. Pozitivní seznam uznávaných recenzovaných časopisů v ČR), který schválila Rada pro vědu, výzkum a inovace, poradní orgán vlády České republiky. Webové stránky časopisu jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci projektu Webarchiv. Kompletní čísla Acta Informatica Pragensia jsou ke stažení a pohodlnému čtení dostupná přes Issuu  elektronickou publikační platformu.

Články uveřejněné v časopise Acta Informatica Pragensia jsou zdarma dostupné v řadě národních a univerzitních knihoven po celém světě (např. National Library of Australia, Georgetown University Library, Iowa State University Library).