Acta Informatica Pragensia 2017, 6(2), 230-235 | DOI: 10.18267/j.aip.110149

Dvacátá pátá evropská konference o informačních systémech (ECIS 2017)

Michal Doležel
Department of Information Technologies, Faculty of Informatics and Statistics, University of Economics, Prague, W. Churchill Sq. 4, 130 67 Prague 3, Czech Republic

Příspěvek je zprávou z 25. Evropské konference o informačních systémech (European Conference on Information Systems, ECIS). Konference nesla podtitul „Information Systems for a smart, sustainable and inclusive world“ a konala se v červnu 2017 v portugalském městě Guimarães. V příspěvku nastiňuji tematické zaměření konference a šířku jejího záběru. Dále předkládám osobní pohled na dva workshopy, kterých jsem se v rámci konference účastnil.

Klíčová slova: ECIS, European Conference on Information Systems, byznys informatika, kvalitativní výzkum, prakticky orientovaný výzkum

Vloženo: 16. listopad 2017; Přijato: 22. listopad 2017; Revidováno: 19. listopad 2017; Zveřejněno: 31. prosinec 2017Zobrazit citaci

ACS AIP APA ASA Harvard Chicago IEEE ISO690 MLA NLM Turabian Vancouver
Doležel, M. (2017). Dvacátá pátá evropská konference o informačních systémech (ECIS 2017). Acta Informatica Pragensia6(2), 230-235. doi: 10.18267/j.aip.110.
Stáhnout citaci

Reference

  1. Doležel, M. (2014). Ukradený management: reflexe rozporů ve vnímání podstaty manažerského výzkumu očima doktoranda. In PHD EXISTENCE 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech (pp. 263-270). Olomouc: Universita Palackého.
  2. Gregory, R. W., Beck, R., & Keil, M. (2013). Control Balancing in Information Systems Development Offshoring Projects. MIS Quarterly, 37(4), 1211-1232. Přejít k původnímu zdroji...
  3. Gregory, R. W., Keil, M., Muntermann, J., & Mähring, M. (2015). Paradoxes and the nature of ambidexterity in IT transformation programs. Information Systems Research, 26(1), 57-80. doi: 10.1287/isre.2014.0554 Přejít k původnímu zdroji...
  4. Jöhnk, J., Röglinger, M., Thimmel, M., & Urbach, N. (2017). How to Implement Agile IT Setups: A Taxonomy of Design Options. In Proceedings of the 25th European Conference on Information Systems (pp. 1521-1535). Atlanta: Association for Information Systems.
  5. Kane, A. A., & Levina, N. (2017). 'Am I Still One of Them?': Bicultural Immigrant Managers Navigating Social Identity Threats When Spanning Global Boundaries. Journal of Management Studies, 54(4), 540-577. doi: 10.1111/joms.12259 Přejít k původnímu zdroji...
  6. Nagle, T., Sammon, D., & Doyle, C. (2017). Insights into Practitioner Design Science Research. In Proceedings of the International Conference on Design Science Research in Information Systems (pp. 414-428). Cham: Springer. doi: 10.1007/978-3-319-59144-5_25 Přejít k původnímu zdroji...
  7. Petrakaki, D. (2017). Producing communal health through self-care: the emergence of digital patient activism. In Proceedings of the 25th European Conference on Information Systems (pp. 815-827). Atlanta: Association for Information Systems.
  8. Zhang, Y., Gao, S., & Burstein, F. (2017). Exploration of healthcare information system users' lifeworld: An empirical study informed by Heidegger's phenomenology. In Proceedings of the 25th European Conference on Information Systems (pp. 64-79). Atlanta: Association for Information Systems.

Tento článek je publikován v režimu tzv. otevřeného přístupu k vědeckým informacím (Open Access), který je distribuován pod licencí Uveďte původ / Creative Commons Attribution License (CC BY), která umožňuje distribuci, reprodukci a změny, pokud je původní dílo řádně ocitováno. Není povolena distribuce, reprodukce nebo změna, která není v souladu s podmínkami této licence.