Acta Informatica Pragensia - Forthcoming articles

Analyzing Social Media Data for Recruiting Purposes

Lucie Böhmová, David Chudán

Acta Informatica Pragensia X:X | DOI: 10.18267/j.aip.111273

Social media networks are tools that recruiters can utilize during a recruitment process. Most importantly, social media networks can be used in conjunction with applications capable of downloading information about their potential candidates. The aim of this article is to present a creation process of a model that could be helpful in recruiting area. A crucial part of this model is application software that downloads user’s data, particularly from Facebook profiles. This model should propose appropriate analytical methods for data processing. The output of this article is employee recruitment model that can be used as a guide to utilize the...

Problémy zavádění IPv6

Vladimír Nulíček

Acta Informatica Pragensia X:X | DOI: 10.18267/j.aip.112141

Cílem článku je popsat aktuální stav zavádění IPv6 v České republice i ve světě včetně srovnání různých přechodových mechanismů mezi IPv4 a IPv6 a výhledu do budoucna. Článek vychází z rozsáhlé rešerše aktuálních zdrojů vztahujících se k této problematice, dostupných na Internetu. Zabývá se rovněž hlavními bezpečnostními riziky spojenými s novou verzí IP protokolu. Pozornost je rovněž věnována ekonomickému zhodnocení implementace IPv6. Článek by měl být pomoci zájemcům o přechod k protokolu IPv6 k lepší orientaci v této složité problematice.

Classification and Evaluation of Cloud-Based Testing Tools: The Case Study of Web Applications’ Security Testing

Martin Lněnička, Jan Čapek

Acta Informatica Pragensia X:X | DOI: 10.18267/j.aip.113132

The purpose of the article is to give a survey of research fields related to test and manage applications from the cloud, i.e. cloud-based testing, so that it can facilitate security requirements associated with the testing. This article has two main aims. The first one is the survey of published results attained by the synergy of these research fields – cloud-based testing, testing strategies and types of tests, and related architectures, which is followed by the classification of testing tools based on their testing strategies. The second part is focused on security testing of Fire and Rescue Service portals in the Czech Republic and identification...

Dolování z otevřených dat o rozpočtech a výdajích

David Chudán, Vojtěch Svátek, Jaroslav Kuchař, Stanislav Vojíř

Acta Informatica Pragensia X:X | DOI: 10.18267/j.aip.11488

Metody dolování z dat jsou aplikovány ve stále větší míře, a to i v doménách, které tradičně nemají tak silnou podporu analytických nástrojů a kde převládá ruční práce analytika. Použití těchto metod v oblasti fiskálních dat umožní jejich hlubší analýzu a může přinést nová zjištění. Nasazení pokročilých metod dolování z dat je jednou z částí projektu OpenBudgets.eu, který se zaměřuje na transparentnost a odpovědnost v oblasti nakládání s veřejnými prostředky. Tento přehledový článek shrnuje některé zkušenosti autorů z tohoto projektu získané při vývoji, implementaci a aplikaci vybraných metod dolování z fiskálních dat. Jedná se zejména o metody detekce...