Aktuální čísloDalší články

VLOŽIT RUKOPIS

Zaměření časopisu

Acta Informatica Pragensia je recenzovaný časopis využívající model otevřeného přístupu k vědeckým informacím (tzv. Open Access), který pokrývá širokou skupinu témat v oblasti sociálních a byznys aspektů informatiky. Úlohou časopisu je aktivně podporovat výzkumné a profesní aktivity tím, že nabídne nezpoplatněnou publikační platformu, která je celosvětově dostupná. Hlavní témata časopisu zahrnují teorii a aplikaci podnikových informačních systémů, a dále interakci mezi informačními a komunikačními technologiemi (ICT) a lidmi.

V oblasti byznys aspektů se zaměřujeme především na empirický a návrhový typ výzkumu s dopadem do praxe, jako jsou např. výzkumné články zabývající se současnými problémy IT manažerů a IT profesionálů v různých typech organizací. V sociální oblasti vítáme příspěvky, které podtrhují multidisciplinární dopady aplikace ICT ve společnosti bez ohledu na omezení dané vymezením konkrétních vědních oborů.

Více informací

OznámeníDalší informace

Redakční radaVíce informací

Redakční rada má mezinárodní profil. Časopis má pět hlavních sekcí, z nichž každá má vlastního Šéfredaktora sekce:

Michal Doležel ǀ Šéfredaktor sekce
Tvorba informačních systémů

Miloslav Hub ǀ Šéfredaktor sekce
Informatika ve veřejné správě

Stanislava Mildeová ǀ Šéfredaktorka sekce
Systémové inženýrství

Zdeněk Smutný ǀ Šéfredaktor sekce
Sociální informatika

Ondřej Zamazal ǀ Šéfredaktor sekce
Znalostní technologie a WWW