Aktuální čísloDalší články

VLOŽIT RUKOPIS

Zaměření časopisu

Acta Informatica Pragensia (ISSN 1805-4951) je recenzovaný časopis o sociálních a byznys aspektech informatiky využívající model otevřeného přístupu k vědeckým informacím (tzv. Open Access). Úlohou časopisu je aktivně podporovat výzkumné a profesní aktivity tím, že nabízí nezpoplatněnou, celosvětově dostupnou publikační platformu. Časopis pokrývá širokou skupinu témat v oblasti sociálních a byznys aspektů informatiky. Zahrnuje především teorii a aplikaci podnikových informačních systémů a interakci mezi informačními a komunikačními technologiemi (ICT) a lidmi.

V oblasti byznys aspektů se časopis zaměřuje na empirický a návrhový typ výzkumu s dopadem do praxe, jako jsou např. výzkumné články zabývající se současnými problémy IT manažerů a IT profesionálů v různých typech organizací. V oblasti sociálních aspektů jsou vítány příspěvky, které se zabývají užitím a dopady ICT ve společnosti v interdisciplinární perspektivě.

Více informací

OznámeníDalší informace

Redakční radaVíce informací

Redakční rada má mezinárodní profil. Časopis má pět hlavních sekcí, z nichž každá má vlastního Šéfredaktora sekce:

Michal Doležel ǀ Šéfredaktor sekce
Tvorba informačních systémů

Miloslav Hub ǀ Šéfredaktor sekce
Informatika ve veřejné správě

Stanislava Mildeová ǀ Šéfredaktorka sekce
Systémové inženýrství

Zdeněk Smutný ǀ Šéfredaktor sekce
Sociální informatika

Ondřej Zamazal ǀ Šéfredaktor sekce
Znalostní technologie a WWW